Artikel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN – TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop online voor Producten aangeboden door het bedrijf ECOMHESS (“het Bedrijf”).

1.2 Elke bestelling geplaatst op de Kawaii Zen-website veronderstelt voorafgaande en onbeperkte aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die onderworpen zijn aan de Franse wet. Deze Algemene Voorwaarden maken derhalve integraal deel uit van de Overeenkomst tussen de Klant en het Bedrijf. Ze zijn volledig afdwingbaar tegenover de Klant die verklaart ze te hebben gelezen en zonder beperking of voorbehoud te hebben aanvaard voordat hij de Bestelling plaatst.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Bestelling die door een volwassene wordt geplaatst. natuurlijke persoon die als consument optreedt. De Klant verklaart dus dat hij een natuurlijke persoon is die ouder is dan 18 jaar en handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke, liberale of agrarische activiteit vallen. Hij erkent dat hij over de volledige capaciteit beschikt om zich te engageren wanneer hij een Bestelling plaatst en verbindt zich ertoe waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken over zijn identiteit.

1.4 UITSLUITING: Zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van deze Algemene Verkoopvoorwaarden : personen die handelen in een professionele hoedanigheid, dat wil zeggen natuurlijke of rechtspersonen, publiek of privaat, die handelen voor doeleinden die binnen het kader van hun commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit vallen; liberaal of agrarisch, ook als ze handelen in naam of voor rekening van een andere professional.
Professionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen.Professionals die een bestelling bij het bedrijf willen plaatsen, worden uitgenodigd om rechtstreeks contact met ons op te nemen. a>Artikel 2 – SLUITING VAN HET ONLINE CONTRACT < /span>Deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Het is aan hem om ze aandachtig te lezen voordat hij de gehele Bestelling valideert. Een overzicht van de geselecteerde Producten, de bijbehorende prijzen, voorwaarden en bezorgkosten. Het is dan aan hem om de inhoud van zijn winkelmandje te controleren en eventueel te corrigeren.In dit stadium wordt de klant doorgestuurd naar een pagina met:Om een ​​of meer Producten op de site te kopen, selecteert de Klant elk Product en voegt het toe aan zijn winkelmandje. Zodra hun selectie compleet is, moeten ze hun winkelmandje bevestigen om de bestelling te plaatsen (1e klik)2.1. Proces voor het plaatsen van bestellingen

1.5 De ​​algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling zijn de geldende voorwaarden. op de datum van betaling of de eerste betaling in geval van meerdere betalingen) van de bestelling. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op zijn website te publiceren. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap op het volgende adres: www.kawaii-zen.nl en kunnen worden gedownload in pdf-formaat.

Deze validatie van de Bestelling na controle van het winkelmandje en het lezen van de Algemene Voorwaarden (2e klik) vormt het sluiten van het Contract en de Klant erkent dat de 2e klik voor hem een ​​betalingsverplichting met zich meebrengt.

De klant wordt vervolgens doorgestuurd naar de betalingspagina. Hij kan kiezen tussen de verschillende aangeboden betaalmethoden en gaat over tot betaling van zijn Bestelling.

Nadat hij zijn Bestelling heeft gevalideerd en zijn betaling heeft uitgevoerd, ontvangt de Klant op het e-mailadres dat hij heeft opgegeven een bericht waarmee hij uw bestelling kan aanmaken account een bevestigingsbericht van het bedrijf. Dit bericht bevat, in pdf-formaat:
De samenvatting van uw bestelling (geselecteerde producten, prijzen, voorwaarden en leveringskosten);
De precieze identificatie van ECOMHESS en zijn activiteit;
Het bestelnummer;
De voorwaarden en het herroepingsformulier;
Deze algemene voorwaarden in pdf-formaat .

In het geval dat er geen bevestiging van de Bestelling is ontvangen, wordt de Klant aangeraden contact op te nemen met het Bedrijf via het contactformulier op de site.

De Klant ontvangt vervolgens een aankoopfactuur die in elektronische vorm wordt verzonden, die de Klant uitdrukkelijk aanvaardt.

De Klant wordt sterk aangeraden dit bevestigingsbericht en de aankoopfactuur, die hem ook in elektronisch formaat wordt toegezonden, te bewaren, aangezien deze documenten kunnen worden voorgelegd als bewijs van het Contract.

2.2 Geval van weigering van validatie van de Bestelling door het Bedrijf

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw Bestelling te weigeren om welke legitieme reden dan ook, waaronder bijvoorbeeld:
Bestelling niet in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;
De bestelde hoeveelheden komen niet overeen met normaal gebruik door een consumentenklant ;
Niet-betaling van een eerdere bestelling of lopend geschil over een eerdere bestelling;
Vermoeden van fraude met betrekking tot de bestelling (ondersteund door een reeks consistente bewijzen).

Artikel 3 – PRODUCTSPECIFICATIES EN BESCHIKBAARHEID

3.1 Productspecificaties

De essentiële kenmerken van de goederen en hun respectieve prijzen worden beschikbaar gesteld aan de Klant op de websites van het Bedrijf, evenals, indien van toepassing, informatie over het gebruik van het product.

Hoewel het Bedrijf redelijke zorg besteedt om ervoor te zorgen dat de Specificaties accuraat zijn, zijn dergelijke Specificaties onderworpen op bepaalde uitzonderingen na, zoals prijsinformatie, worden verstrekt door de leveranciers van het bedrijf. Bijgevolg wijst het Bedrijf alle verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten in de Specificaties.

De specificaties worden gedetailleerd en in het Frans weergegeven. De Partijen komen overeen dat de illustraties, video’s of foto’s van de te koop aangeboden Producten geen contractuele waarde hebben. De geldigheidsduur van het aanbod van Producten en de prijzen ervan worden vermeld op de websites van het Bedrijf.

3.2 Beschikbaarheid van Producten

Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt van onze leveranciers. Deze beschikbaarheid van Producten wordt normaal gesproken aangegeven op de specifieke Productpagina.

Echter, voor zover het Bedrijf geen voorraad reserveert (behalve in specifieke gevallen van Producten die zijn aangegeven in de pre-order op het Productblad ), garandeert het plaatsen van een Product in het winkelmandje niet absoluut de beschikbaarheid van het Product of de prijs ervan.

In het geval dat een Product niet meer beschikbaar is na validatie van de Bestelling van de Klant, zal het Bedrijf de Klant direct per e-mail. De Bestelling wordt automatisch geannuleerd en het Bedrijf zal de prijs van het oorspronkelijk bestelde Product terugbetalen, evenals het bedrag dat in het kader van de Bestelling is betaald.

Als de Bestelling echter andere Producten bevat dan het bedrag dat wordt niet beschikbaar zijn, worden ze aan de Klant geleverd en worden de leveringskosten niet terugbetaald.

Artikel 4 – PRIJS VAN PRODUCTEN

4.1 Referentieprijzen vermeld op de sites a>

De referentieprijs van de Producten die op de site worden aangeboden, is de prijs die wordt aanbevolen door het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger. Anders is het een prijs die wordt bepaald op basis van de prijzen waartegen het Product gewoonlijk wordt verkocht in een panel van merken die het distribueren. Deze prijs wordt bijgewerkt zodra het merk, de fabrikant of zijn officiële vertegenwoordiger een nieuwe adviesprijs voor het Product meedeelt of zodra de prijs die binnen het merkenpanel wordt aangerekend, wordt gewijzigd.

4.2 Wijziging van de prijzen aangegeven op de sites

De prijzen van de Producten worden aangegeven op de Productbeschrijvingspagina’s. Ze worden aangegeven exclusief belastingen, douanerechten en verzendkosten. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Producten op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De bestelde Producten worden gefactureerd op basis van de prijs die geldt op de site van de tijd, validatie van de bestelling.

4.3 Productprijzen

Aangezien veel Producten op verzoek van Klanten uit het buitenland (buiten de Europese Unie) worden geïmporteerd, worden de prijzen van Producten die via de Websites worden verkocht, aangegeven in euro’s, exclusief belastingen (exclusief BTW en exclusief invoerrechten). anders aangegeven. Ze worden nauwkeurig bepaald op de productbeschrijvingspagina’s. Ze worden ook aangegeven in euro’s exclusief belasting (exclusief BTW en douanerechten), tenzij anders aangegeven, op de pagina Productbestelling, en exclusief specifieke verzendkosten.

De prijzen van de producten zijn exclusief import BTW, invoerbelastingen of douanerechten, die bovendien moeten worden betaald en volledig moeten worden betaald door de Klant, die aansprakelijk is voor deze belastingen als ontvanger van het Product.

De prijzen van het Product( s) omvatten niet de kosten van verpakking, verpakking, verzending, transport, verzekering en bezorging van de Product(en) op het afleveradres.

4.4 Betaling van belastingen

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de BTW-aangifte en het betalingsproces bij invoer tijdens de inklaring van het Product. Mogelijk wordt hem gevraagd invoer-btw te betalen. Voor zover deze belasting niet de verantwoordelijkheid van het Bedrijf is, kan er niet van het Bedrijf worden verlangd deze belasting terug te betalen.

Voor alle producten die buiten de Europese Unie en/of DOMTOM worden verzonden, is de prijs automatisch berekend exclusief belastingen op de factuur. In bepaalde gevallen kunnen douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen verschuldigd zijn. Het Bedrijf heeft geen controle over deze rechten en bedragen.

Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de Klant en zijn hun verantwoordelijkheid (aangiften, betaling aan de bevoegde autoriteiten, enz.). Het Bedrijf nodigt de Klant daarom uit om informatie over deze aspecten in te winnen bij de betreffende lokale autoriteiten.

Artikel 5 – BETALING VAN DE PRIJS VAN DE PRODUCTEN

5.1 Tijdstip van betaling

Betaling van de volledige prijs van de Bestelling moet onmiddellijk na validatie van de Bestelling plaatsvinden.

Het Bedrijf kan, in uitzonderlijke omstandigheden, betaling in verschillende termijnen toestaan, in het bijzonder rekening houdend met het te betalen bedrag en de kennis die zij heeft van de betreffende Klant. De Vennootschap heeft echter geen verplichting om dergelijke betalingsvoorwaarden toe te staan. In geval van een bijzondere situatie kan de Klant een verzoek indienen door contact op te nemen met de Klantenservice van het Bedrijf op het volgende adres: yumi@kawaii-zen.nl.< a i=12> 5.2 BetaalmethodenOm zijn Bestelling te betalen, kan de Klant kiezen uit verschillende betaalmethoden:Betaling met creditcard:

Alleen bankkaarten gekoppeld aan een bankinstelling in Frankrijk of internationale bankkaarten (Visa, MasterCard, American Express en Maestro) worden geaccepteerd. De Klant garandeert de Vennootschap dat hij over de nodige machtigingen beschikt om met de gebruikte bankkaart te betalen. Hij erkent uitdrukkelijk dat de verbintenis om met een kaart te betalen onherroepelijk is en dat de mededeling van het nummer van zijn bankkaart een machtiging inhoudt om zijn rekening te debiteren voor het totale bedrag dat overeenkomt met de bestelde Producten. Het bedrag wordt afgeschreven op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd.
Betalingen per bankkaart worden gedaan via een beveiligd betalingsplatform en de informatie op de meegedeelde bankkaarten profiteert van het SSL-coderingsproces.< /span>Betaling met vouchers en/of promotiecodes6.1 LeveringArtikel 6 – LEVERING – DOUANE-INKLARING – ONTVANGSTHet Bedrijf behoudt zich het recht voor om een ​​Bestellingverificatieprocedure op te zetten die bedoeld is om ervoor te zorgen dat niemand de bankgegevens van een andere persoon gebruikt zonder hun medeweten. Als onderdeel van deze verificatie kan de Klant worden gevraagd om per e-mail of per post een kopie van een identiteitsbewijs, een bewijs van adres en een kopie van de voor de betaling gebruikte bankkaart naar het Bedrijf te sturen. Nauwkeurige informatie over de exacte inhoud van de gevraagde informatie (om de vertrouwelijkheid van hun gegevens te behouden) zal in geval van verificatie aan de Klant worden meegedeeld. De bestelling wordt pas gevalideerd na ontvangst en verificatie van de verzonden onderdelen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment een van de betalingsmethoden op te schorten, met name in de in het geval dat een betalingsdienstaanbieder de gebruikte dienst niet langer aanbiedt of in geval van een geschil met een Klant over een Eerdere bestelling.In het algemeen, in het geval van weigering van betalingsautorisatie door officieel erkende organisaties of in het geval van niet-betaling van de Bestelling, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de genoemde Bestelling op te schorten en/of te annuleren.Vouchers en/of promotiecodes uitgegeven door het Bedrijf kunnen worden gebruikt om de gehele Bestelling of een deel ervan te betalen. Deze vouchers en/of actiecodes zijn slechts één keer geldig. In geval van poging tot frauduleus gebruik van vouchers en/of promotiecodes kan het Bedrijf de Bestelling eenvoudigweg annuleren.Er wordt benadrukt dat in het geval van het gebruik van deze betaalmethode, worden de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Paypal, die beschikbaar zijn op hun site, toegevoegd aan deze Algemene Voorwaarden.Betaling via Paypal wordt geaccepteerd tot een limiet van € 1.000.

Betaling via Paypal

Voordat de Bestelling wordt gevalideerd, deelt het Bedrijf de Klant informatie mee over de verschillende leveringsmethoden en hun respectieve prijzen. Na de keuze van de Klant voor de leveringsmethode, deelt het Bedrijf een schatting van de levertijd mee.

Het Bedrijf zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het/de Product(en) niet later dan de geplande leverdatum. In geval van problemen verbindt het Bedrijf zich ertoe snel met de Klant te communiceren om hem te informeren en samen met hem een ​​passende oplossing te zoeken.

Luchtvervoer, verzending en/of de levering van het/de Product(en) worden volledig door de Klant gedekt (“Verzendkosten”). Deze leveringskosten zijn inbegrepen in de uiteindelijke prijs die aan de Klant wordt gefactureerd bij het plaatsen van de Bestelling. Aan de andere kant zijn eventuele douanekosten niet inbegrepen in de prijs die door het Bedrijf aan de Klant wordt gefactureerd.

Afhankelijk van de door de Klant gekozen voorwaarden, zal de levering plaatsvinden op het adres vermeld door de Klant, of indien van toepassing, op een door de Klant gekozen relaispunt uit de lijst met beschikbare punten. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Klant om de informatie die voor de levering wordt meegedeeld zorgvuldig te controleren, aangezien hij als enige verantwoordelijk blijft in geval van niet-levering vanwege onvolledige of onjuiste informatie.

6.2 Douane-inklaring< a i=5>Bij aankoop koopt de Klant het product belastingvrij en wordt hij de importeur van het gekochte product in zijn hoedanigheid van ontvanger van het Product.Hij is daarom in het bijzonder verantwoordelijk voor de leveringsprocessen; import en inklaring van het product bij lokale douanekantoren. Afhankelijk van de prijs van zijn bestelling kan hem worden gevraagd douanerechten te betalen (voor Producten met een douanewaarde van meer dan € 150).De Klant is als enige verantwoordelijk voor het proces van het aangeven van douanerechten tijdens de inklaring van het product bij de douane. Deze douanerechten, die niet door het Bedrijf aan de Klant worden gefactureerd, vallen niet onder de jurisdictie van het Bedrijf. Van deze laatste kan dus niet worden verlangd dat hij deze rechten terugbetaalt.6.3. OntvangstBij ontvangst van het Product verbindt de Klant zich ertoe te controleren of het Product compleet is en niet beschadigd is.In het geval dat er een afwijking wordt geconstateerd moet de Klant binnen drie dagen (exclusief feestdagen) na de datum van ontvangst van het Product contact opnemen met de Klantenservice van het Bedrijf. Elke klacht die na de deadline wordt ingediend, kan niet in behandeling worden genomen.Artikel 7 – HERROEPING7.1 Principe en deadlineDe Klant heeft het recht zonder opgaaf van reden binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van hun Bestelling te herroepen. Bij een Bestelling voor meerdere Producten gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste Product.

Als het herroepingsrecht binnen de bovengenoemde periode wordt uitgeoefend, worden de prijs van het/de gekochte Product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten de verantwoordelijkheid van de Klant blijven.

7.2 Uitsluitingen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L. 221-18 tot L. 221-28 van de Consumentenwet kan dit herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor de volgende contracten:< /span>Klanthandtekening:(enkel bij kennisgeving van dit formulier op papierKlantadres:Klantnaam:Standaardmodel van het herroepingsformulier:Bestelnummer:Datum van bestelling en ontvangst:Naam van het product:Ik, ondergetekende ______, breng u hierbij op de hoogte van mijn herroeping van het contract met betrekking tot de verkoop van het onderstaande product:Ter attentie van (naam van de betreffende site), Klantenservice, Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant het Bedrijf op de hoogte stellen van zijn voornemen om zich terug te trekken, hetzij door door het standaardformulier in te vullen, waarvan een model hieronder wordt weergegeven, of door een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin hij zijn voornemen kenbaar maakt om zich terug te trekken binnen de bovengenoemde periode van 14 dagen.7.3 Voorwaarden voor de uitoefening van het herroepingsrechtAangesloten tijdens een openbare veiling;De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten op deze publicaties;De levering van audio- of video-opnamen of computer software wanneer deze na levering door de consument is ontzegeld;Onderhoud of reparatie werkzaamheden die dringend bij de consument thuis moeten worden uitgevoerd en die uitdrukkelijk door hem worden aangevraagd, binnen de grenzen van reserveonderdelen en werkzaamheden die strikt noodzakelijk zijn om op de noodsituatie te reageren;De levering van alcoholische dranken waarvan de levering langer dan dertig dagen wordt uitgesteld en waarvan de waarde die bij het sluiten van het contract is overeengekomen, afhankelijk is van schommelingen op de markt die buiten de controle van de professional liggen;De levering van goederen die, na levering en door hun aard, onlosmakelijk vermengd zijn met andere artikelen;De leveringsgoederen waarvan de verzegeling door de consument is verbroken na levering en die om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming niet kunnen worden geretourneerd;De levering van goederen die waarschijnlijk snel zullen bederven of verlopen;De levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd;

Het leveren van goederen of diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt die buiten de controle van de professional liggen en die zich waarschijnlijk tijdens de herroepingstermijn zullen voordoen;

Datum:

Dit formulier moet naar het bedrijf worden gestuurd op een van de volgende adressen:
Voor papierlevering, naar ECOMHESS, serviceklant, 128 Rue La Boétie, 75008 Parijs.
Voor elektronische bezorging, naar het adres: yumi@kawaii-zen.nl

De Klant heeft vanaf de verzending van de kennisgeving van zijn herroeping een termijn van 14 dagen om het Product in de originele verpakking aan het Bedrijf te retourneren, waarbij de retourkosten de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant zijn.

De Klant Producten moeten in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) worden geretourneerd, zodat ze door het Bedrijf opnieuw in de verkoop kunnen worden gebracht. In het geval van ontvangst van geopende, gebruikte, onvolledige, beschadigde of bevuilde Producten, zal het Bedrijf geen enkele vergoeding verlenen en kan het zelfs, indien het dit noodzakelijk en passend acht, de Klant aansprakelijk stellen voor de waardevermindering van het Product. < a i=7>In geval van retournering van het Product onder de voorwaarden voorzien door de wet en deze Algemene Voorwaarden, zal het Bedrijf alle door de Klant betaalde bedragen, inclusief leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na kennisgeving van herroeping. tenzij het Product achteraf wordt geretourneerd. In dit geval zal het Bedrijf pas overgaan tot terugbetaling na ontvangst en verificatie van de staat van het geretourneerde Product.Deze terugbetaling zal plaatsvinden met behulp van hetzelfde betaalmiddel als dat gebruikt door de Klant om de Bestelling te betalen, tenzij de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met een ander betaalmiddel. In geval van betaling per cadeaubon/promotiecode wordt de Klant terugbetaald door het opsturen van nieuwe cadeaubonnen/promotiecodes voor een bedrag dat identiek is aan het bedrag dat in dit formulier is betaald.Artikel 8 – GARANTIES 8.1 Wettelijke garantiesHet Bedrijf blijft aansprakelijk voor gebreken in overeenstemming van de goederen in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.217-4 en volgende van de Consument Wetboek, evenals verborgen gebreken in het verkochte ding in overeenstemming met de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.Wanneer hij handelt in het kader van de wettelijke garantie van conformiteit (zoals voorzien door artikelen L.217 -4 en volgende van de Consumentenwet), de consumentenklant:Profiteert van een periode van 2 jaar vanaf levering tot actieKan kiezen tussen de reparatie of vervanging van het Product, onderworpen aan de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van de ConsumentenwetIs vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan ​​van het gebrek aan overeenstemming tijdens de 24 maanden na levering van het goed als het Product nieuw is, en gedurende de 6 maanden na levering als het Product tweedehands wordt verkocht.

De Klant kan eveneens beslissen om te handelen in het kader van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, de Klant kan kiezen tussen de oplossing van de verkoop of een verlaging van de prijs, in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze wettelijke garanties zijn van toepassing onafhankelijk van enige contractuele garantie.

Reproductie van de toepasselijke teksten

L.217-4 Consumentenwet
“De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies of de installatie, wanneer dit contractueel onder zijn verantwoordelijkheid valt of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »

L.217-5 Consumentenwet
“Het goed voldoet aan de overeenkomst:
1° Als het geschikt is voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk goed wordt verwacht en, indien van toepassing:
– of het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezit die laatstgenoemde aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model;
– als het de kwaliteiten vertoont die een koper legitiem mag verwachten, rekening houdend met de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering ;
2° Of indien het de kenmerken vertoont die in onderlinge overeenstemming door de partijen zijn gedefinieerd of geschikt is voor een speciaal gebruik dat door de koper wordt gezocht, onder de aandacht van de verkoper wordt gebracht en dat deze laatste heeft aanvaard . »

L.217-9 Consumentenwet
« In geval van gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen reparatie en vervanging van de goederen. De verkoper mag echter niet volgens de keuze van de koper te werk gaan als deze keuze duidelijk onevenredige kosten met zich meebrengt in vergelijking met de andere methode, rekening houdend met de waarde van de goederen of de omvang van het gebrek. Hij is dan verplicht om, tenzij dit onmogelijk is, te werk te gaan volgens de methode die niet door de koper is gekozen. »

L.217-12 Consumentenwet
« Acties die voortkomen uit een gebrek aan conformiteit zijn twee jaar na de levering van de goederen verstreken. »

1641 van het Burgerlijk Wetboek
« De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd bestemming, of die dit gebruik dermate beperken dat de koper het niet zou hebben verkregen, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ervan op de hoogte was geweest. »

1648 van het Burgerlijk Wetboek
« De vordering die voortvloeit uit herroepingsgebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van de ondeugd. […] »

8.2 Fabrieksgarantie

Bepaalde Producten die op de Site te koop zijn, profiteren van een contractuele garantie verleend door de leverancier of fabrikant van het Product, waarbij het Bedrijf geen directe partij is.

Het bestaan ​​hiervan het type garantie wordt, indien van toepassing, vermeld op de specifieke productpagina.
Als de Klant van deze garantie gebruik wil maken, dient hij het Bedrijf hiervan op de hoogte te stellen door middel van een contact met de Klantenservice en dat hij zelf raadpleegt de toepassingsvoorwaarden van de garantie, die doorgaans zijn bijgevoegd in de doos van het product.

Er wordt aan herinnerd dat het voordeel van de fabrieksgarantie de toepassing van de wettelijke bepalingen met betrekking tot het product niet verhindert. wettelijke garantie van conformiteit en de wettelijke garantie van verborgen gebreken.

Artikel 9 – BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Als onderdeel van de commerciële relatie is het Bedrijf de verantwoordelijke voor de verwerking , verzamelt een bepaald aantal verplichte persoonlijke gegevens (waaronder in het bijzonder achternaam, voornaam, afleveradres, enz. die met een asterisk worden vermeld) die absoluut noodzakelijk zijn voor het verwerken van de Bestelling, het beheren van de commerciële relatie, het produceren van statistieken en het voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen van het Bedrijf. Ze worden gedurende 5 jaar vanaf het einde van het Contract bewaard.

Als de Klant deze informatie niet meedeelt, zou dit ertoe leiden dat de Bestelling niet kan worden verwerkt.

Dit gegevens zijn bedoeld voor intern gebruik door het Bedrijf, maar kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan de uitvoering van de dienst, inclusief in het bijzonder bedrijven die de levering van Producten garanderen of de verwerking van betalingen garanderen.< a i=8>Betreffende deze persoonsgegevens gegevens heeft de Klant verschillende rechten:Recht op toegang tot persoonlijke gegevens die hem betreffen;Recht op rectificatie en verwijdering als de persoonlijke gegevens onjuist, onvolledig of dubbelzinnig zijn , verouderd zijn of als het verzamelen, gebruiken, communiceren en opslaan van bepaalde gegevens verboden is;Het recht om de verwerking van gegevens te beperken, op voorwaarde dat dit verzoek naar behoren gerechtvaardigd is en de Bedrijf ervan weerhoudt te voldoen aan zijn regelgevende en wettelijke verplichtingen;Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens (in het bijzonder in het geval van verwerking voor commerciële prospectie)Recht om postmortemrichtlijnen formuleren met betrekking tot het behoud, het wissen en de mededeling van uw persoonlijke gegevensHet recht om de toestemming voor de uitvoering van bepaalde verwerkingsactiviteiten in te trekken (verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming blijft rechtmatig)Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Klant een verzoek richten aan het Bedrijf, via:Het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL.

een brief gericht aan het bedrijf ECOMHESS, 128 Rue La Boétie, 75008 Parijs.

Het verzoek moet het e-mailadres, de voor- en achternaam en het postadres van de klant vermelden en moet vergezeld zijn door een kopie van hun dubbelzijdig identiteitsbewijs.

Binnen een maand na ontvangst van het verzoek wordt er een reactie naar hen verzonden.Er wordt een reactie verzonden aan hen binnen een maand na ontvangst van het verzoek. a>Voor elke bestelling wordt het besteloverzicht per e-mail naar de klant verzonden en gearchiveerd op de website van het bedrijf.Tenzij het tegendeel bewezen is, vormt de door het Bedrijf geregistreerde informatie het bewijs van alle transacties .Artikel 14 – ARCHIVERING – BEWIJSIedereen wiens account is opgeschort of gesloten, kan later geen bestelling plaatsen of een nieuw account aanmaken op de Site, zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijf.Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de account op te schorten of te beëindigen van een Klant die de bepalingen van de Algemene Voorwaarden schendt en Voorwaarden, of in het algemeen de toepasselijke wettelijke bepalingen, onverminderd eventuele schadevergoeding die het Bedrijf zou kunnen eisen.Artikel 13 – OPSCHORTING – BEËINDIGING VAN ACCOUNTNiettegenstaande enige andersluidende bepaling hierin kan het Bedrijf onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld in het geval van verlies of schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van het/de Product(en) door de Klant, met inbegrip van in het bijzonder een wijziging of verandering van het/de Product(en) die niet is geautoriseerd door het Bedrijf .Artikel 12 – UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEIDHet Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn verplichtingen hieronder in geval van een toevallige gebeurtenis of overmacht die de uitvoering zou verhinderen. Het Bedrijf zal de klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van het plaatsvinden van een dergelijke gebeurtenis.Artikel 11 – OVERMACHTDe merken, domeinnamen, producten, software, afbeeldingen, video’s, teksten of meer in het algemeen informatie die onderworpen is aan intellectuele eigendomsrechten is en blijft het exclusieve eigendom van het bedrijf of de oorspronkelijke eigenaar ervan. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats via deze Algemene Voorwaarden.Tenzij specifiek anders vermeld op een Productpagina , resulteert de verkoop van Producten op de site niet in enige overdracht van intellectueel eigendom op de verkochte Producten.

Artikel 10 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De archivering van de communicatie tussen het Bedrijf en de Klant wordt uitgevoerd in geautomatiseerde registers die gedurende 5 jaar onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard. Deze registers, waarin de uitwisselingen op een betrouwbare en duurzame drager worden vastgelegd, worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de Klant en het Bedrijf. Ze kunnen worden voorgelegd als bewijs van het Contract.

De archivering van de communicatie, de bestelling, de bestelgegevens en de facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame drager, zodat er sprake is van een getrouwe en duurzame kopie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1360 van het burgerlijk wetboek. Deze informatie kan worden voorgelegd als bewijs van het contract.

De Klant krijgt op eenvoudig verzoek toegang tot de gearchiveerde elementen op het adres yumi@kawaii-zen.nl.

Artikel 15 – NIETIGHEID EN WIJZIGING VAN DE CGV

Als een van de bepalingen van deze CGV nietig is, wordt deze als ongeschreven beschouwd, maar dat is niet het geval. resulteren in de nietigheid van alle contractuele bepalingen.

Elke tolerantie van de kant van het Bedrijf, bij de toepassing van alle of een deel van de verbintenissen aangegaan in het kader van deze Algemene Voorwaarden, wat ook moge zijn zijn de frequentie en de duur geweest, kunnen geen wijziging van de Algemene Voorwaarden inhouden, noch enige rechten voor de Klant genereren.

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

In geval van problemen staat de klantenservice tot uw beschikking om een ​​minnelijke oplossing te vinden.

In de Bij gebrek aan een rechtstreekse oplossing bij de Klantenservice heeft de Europese Commissie een platform voor geschillenbeslechting opgezet dat bedoeld is om mogelijke klachten van consumenten na een online aankoop te verzamelen. Het platform stuurt deze klachten vervolgens door naar een bevoegde nationale bemiddelaar. U kunt toegang krijgen tot dit platform door de volgende link te volgen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.