Ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens stelt ons in staat een vertrouwensrelatie tussen u en onze diensten tot stand te brengen, om u op een volledig transparante manier een positieve ervaring te bieden.

Dankzij dit beleid kunnen we rekening houden met uw vereisten en aan uw verwachtingen voldoen.

Om uw vertrouwen te respecteren, ECOMHESS, garanderen wij op een essentiële manier het respect van uw persoonlijke gegevens, evenals de vertrouwelijkheid van onze klanten (hierna “Uw gegevens”).

Voor perfecte transparantie naar u toe, om een ​​veilig gebruik van onze website www.Kawaii-Zen.nl in alle opzichten te garanderen de beschikbare versies en gerelateerde applicaties (hierna de “Kawaii Zen Site”), stellen wij de manier waarop wij uw gegevens verwerken beschikbaar, zodat onze diensten altijd consistent zijn met respect voor uw rechten. Op deze manier garanderen we de veiligheid, vertrouwelijkheid en niet-wijziging van uw privacy en gegevens, op al onze platforms.

Ons beleid en wij garanderen dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om al uw gegevens te beschermen en tegen openbaarmaking, verlies of wijziging daarvan. Daarom bieden wij u alle elementen aan waarmee u gemakkelijk kunt begrijpen hoe wij uw gegevens verwerken. Deze gegevens worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het vastgestelde beheer en de vastgestelde verwerking. U kunt uiteraard op elk moment toegang krijgen tot uw gegevens en deze wijzigen, aangezien deze beschikbaar zullen zijn in uw persoonlijke ruimtes op de site Kawaii Zen .

Voor deze doeleinden streven wij ernaar alle noodzakelijke stappen te ondernemen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Ondergetekende onderneemt daarom via dit beleid bescherming van uw persoonlijke gegevens om de essentiële principes van de algemene Europese regelgeving en de Franse wet met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens te respecteren, door u de informatie ter beschikking te stellen over het bestaan ​​en de methoden van de hier toegepaste gegevensverwerking (paragraaf 3), de rechten die u heeft hebben met betrekking tot uw gegevens, maar ook door deze rechten zelf toe te passen (paragraaf 6 en 10). Ook wordt alle informatie met betrekking tot mogelijke overdrachten naar een derde land of ontvangers beschikbaar gesteld, evenals de bewaartijd van de verzamelde gegevens (paragraaf 5) en beveiligingsmaatregelen (paragraaf 9).

1. WIE BEN JIJ?

Als we het hebben over “jij” in dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is dat eenvoudigweg omdat het rechtstreeks verband houdt met u en betrekking heeft op u als klant van ECOMHESS, als u een bestelling heeft geplaatst op de site Kawaii Zen, klant van ECOMHESS als je een klantaccount hebt aangemaakt maar geen producten of diensten hebt besteld, of als bezoeker op de site hebt gesurft

2. WIE ZIJN WIJ?

ECOMHESS is een SASU, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 128 Rue La Boétie, 75008 Parijs.

ECOMHESS publiceert de site < a i=8>Kawaii Zen en implementeert als zodanig verschillende verwerkingen van uw gegevens als gegevensbeheerder.3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?3.1. Wanneer verzamelen we uw persoonlijke gegevens?Uw persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld als u de site Kawaii Zenbezoekt met behulp van cookies , als u een klantaccount aanmaakt op de siteKawaii Zeni, als u een bestelling plaatst voor een van onze producten of diensten of ermee instemt lid te worden van onze nieuwsbrieven (SMS, e-mails).Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om uw navigatie op de site soepeler te laten verlopen Kawaii Zen ​​en bieden u ook een meer persoonlijke ervaring. Zo kunnen we uw bestellingen zo goed mogelijk verwerken, betaling in meerdere termijnen aanbieden, fraude voorkomen, de nodige terugbetalingen doen en uw klantbeoordelingen beheren.3.2. Uw navigatie op de site Kawaii ZenOm u in staat te stellen door de site te bladeren Kawaii Zen< a i=24>, wij verwerken uw gegevens met als rechtsgrondslag uw toestemming.3.3. Het verwerken van uw bestellingenOm uw bestellingen te kunnen verzorgen en af ​​te handelen, gebruiken wij uw gegevens.Het gebruik dat wij ervan maken dient voor het beheren van de bemiddeling , klantenrelaties (en dat via sociale netwerken), onze dienst na verkoop en verkoop op afstand, onze acties met betrekking tot het beheer van marketing en commerciële prospectie voor de siteKawaii Zen< a i=29>, evenals voor het beheer, de leveringen en het transport van bestellingen.De uitvoering van het contract tussen beide partijen (u en ons) is de wettelijke basis voor de verwerking hiervan gegevens.

De wettelijke verplichting van ECOMHESS is de wettelijke basis voor de verwerking, met betrekking tot het beheer van terugroepingen van producten. Uw toestemming of ons legitiem belang vormen, afhankelijk van het geval, de wettelijke basis voor verwerking voor marketing- en commerciële prospectieacties. Uw toestemming wordt gegeven voor de implementatie van “flash”-betaling.

3.4. Gespreide betaling

Bij bestellingen waarbij betaling in termijnen geldt en voor bepaalde klanten worden uw gegevens verwerkt om u deze vorm van betaling te kunnen aanbieden. De toepassing van het contract tussen beide partijen is de wettelijke basis voor gegevensverwerking. Uw toestemming blijft echter de basis voor de verwerking van uw bankgegevens.

3.5. Klantenbeoordelingen

Om uw mening te kunnen delen met onze klanten en bezoekers en om u de mogelijkheid te bieden uw mening achter te laten op de site Kawaii Zen wij gebruiken uw gegevens op de rechtsgrond van uw toestemming of legitiem belang.

3.6. Inning van betalingen en fraudebestrijding

Om betalingen terug te vorderen en fraude te bestrijden, gebruiken wij uw gegevens.

Hierdoor kunnen wij ook de veiligheid van betalingen.

De toepassing van dit contract tussen de twee partijen en het legitieme belang van ECOMHESS, als gegevensbeheerder, vormen de juridische grondslag voor deze verwerking.

3.7. ECOMHESS advertentiebeheeractiviteiten

ECOMHESS advertentiebeheeractiviteiten worden beheerd door het gebruik van uw gegevens.

Hiermee kunt u onze klant- en prospectgegevens vergroten en het onderhoud beheren en technische activiteiten van prospects, commerciële statistieken en onderzoeken naar reclamecampagnes, het bijwerken van de prospectiebestanden van de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van bezwaren tegen telefonische prospectie, verzoeken, de uitvoering van onze wedstrijden en loterijen of enige andere operatie voor promotionele doeleinden, met uitzondering van online gokken.

De wettelijke basis voor de hierboven genoemde mededelingen is de toestemming van de gebruiker of het legitieme belang van ECOMHESS

4. WAAR GAAN UW GEGEVENS NAAR?

Uw gegevens worden verzonden naar verschillende interne afdelingen van Kawaii Zen
Het wordt niet naar derden verzonden partijen, behalve in de hieronder gespecificeerde situaties:

Om uw bestellingen te kunnen verwerken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan verschillende dienstverleners wiens specialisaties banktransacties, klantenrelaties, service-na-service zijn verkoop, levering, IT-ontwikkeling, sitebeheer of zelfs het verstrekken van garanties of verzekeringen.

Voor de uitvoering van betaling in x termijnen kunnen uw gegevens worden gedeeld met dienstverleners zoals betaal- en transactiecentra (banken etc.), of zelfs callcenters voor het beheer van bedrijfsprocessen of klantervaring, of , voor klantrecensies, aan een manager voor het verzamelen en verwerken van klantrecensies.
Het advertentienetwerk van Kawaii Zen wordt beheerd , dankzij jouw gegevens, voor klanten van het bureau en adverteerders.

5. GEGEVENSBEHOUD

De gegevens verzameld door Kawaii Zen worden alleen bewaard voor de tijd en hulp die nodig is om deze bij te werken. en om de handelingen uit te voeren die vermeld staan ​​in paragraaf 3 van ons beleid inzake persoonlijke gegevens.

Bepaalde gegevens verzameld door
Kawaii Zen bewaren we gedurende een bepaalde tijd :

In de huidige archieven voor prospects, gedurende 3 jaar vanaf het laatste contact van de klant (ze zijn dus raadpleegbaar door de ECOMHESS-diensten). Wij voeren geen tussentijdse archivering van deze gegevens uit (voor gegevens die een administratief belang vertegenwoordigen voor bepaalde diensten, zoals voor rechtszaken, worden de bewaartermijnen bepaald door de toepasselijke beperkingsregels).

Wat onze bestellingen betreft, worden uw gegevens gedurende 5 jaar gearchiveerd in de huidige archieven vanaf het einde van het gebruik van de bestellingen van de klant, en in de tussentijdse archieven gedurende 5 jaar vanaf het einde van de bewaring in huidige archieven. Hetzelfde geldt voor klanten.

Wat de bankgegevens betreft, deze worden in de huidige archieven gearchiveerd gedurende de gehele geldigheidsduur van de bankkaart (plus één dag). Er vindt geen tussentijdse archivering van bankgegevens plaats.

Cookies en hun gebruik en deadlines worden gedetailleerd beschreven in paragraaf 7 van ons beleid.

6. UITOEFENING VAN UW RECHTEN

6.1. U heeft het recht om toegang, wijziging en rectificatie van uw Gegevens te verzoeken.

6.2. U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw Gegevens te verzoeken.

Belangrijke verduidelijking: hiervoor moet u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwisten gedurende de tijd die nodig is om ons in staat te stellen de conformiteit ervan te verifiëren. Of, in het geval dat u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonlijke gegevens onwettig is en dat u om beperking van het gebruik ervan vraagt ​​en niet om verwijdering ervan. We hoeven uw gegevens niet langer te gebruiken voor de in paragraaf 3 genoemde doeleinden, maar uw gegevens zijn nog steeds nuttig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten, in het geval u besluit uw recht van verzet uit te oefenen gedurende de periode vereist voor verificatie om te bepalen of de legitieme redenen die wij nastreven prevaleren boven die van u.

6.3. U heeft het recht om de verwijdering van uw gegevens te verzoeken.

Als u de verwijdering van uw persoonlijke gegevens aanvraagt, heeft ECOMHESS nog steeds de mogelijkheid om deze in een tussentijds archiefformaat te bewaren gedurende de tijd die nodig is om te voldoen zijn wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

6.4. U heeft het recht om de uitoefening te verzoeken van uw recht van verzet tegen de verwerking gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden.

In het geval van prospectie per e-mail heeft u het recht om te verzoeken om wijziging of uitschrijving van nieuwsbrieven door te klikken op de hyperlink “uitschrijven” die beschikbaar is in alle nieuwsbrieven, of door rechtstreeks naar de contactpagina van de site te gaan Kawaii Zen< /span>Belangrijke verduidelijking: als u besluit uw toestemming in te trekken, kan dit geen enkel effect hebben op de rechtmatigheid van het gebruik gemaakt voordat u uw toestemming introk. 6.7. U heeft het recht om uw toestemming met betrekking tot de uitvoering van de verwerking op basis van deze wettelijke basis in te trekken.6.6. U heeft het recht om uw recht op portabiliteit op te eisen.U kunt ook verzoeken dat uw gegevens in geval van overlijden niet aan een derde worden doorgegeven.Bij ontstentenis van dit soort prerogatieven hebben uw opvolgers en erfgenamen de mogelijkheid om te communiceren met ECOMHESS om toegang te kunnen krijgen tot het gebruik van deze gegevens en om een ​​“organisatie en afwikkeling van de nalatenschap van de overledene” mogelijk te maken en/of om de rekening op de site te sluiten en/of om de niet-voortzetting van de verwerking van de persoonlijke gegevens. 6.5. U heeft het recht om post-mortem prerogatieven over te dragen met betrekking tot het behoud, het wissen en de mededeling van uw persoonlijke gegevens..

In het geval van prospectie per sms, is het mogelijk om u af te melden door de woorden “STOP SMS” per sms naar 36007 te sturen, of door naar de pagina site contact te bladeren .

6.8. U heeft het recht om, wanneer u maar wilt, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in Frankrijk de CNIL: www.cnil.fr).

Binnen maximaal één (1) maand na de datum van ontvangst van de klacht sturen wij u een antwoord.

7. COOKIES

7.1. Wat is een cookie?

Wanneer u een website bezoekt zoals de Kawaii Zenwebsite, kan deze volgens naar keuze plaatst u via uw browser een tekstbestand op uw ontvanger (computer, telefoon of tablet).

Dit tekstbestand heet COOKIE. Met deze cookie kan de website zoals Kawaii Zen, gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur of registratie van de cookie, uw gebruikte ontvanger identificeren wanneer u een volgend bezoek brengt .
Het is waarschijnlijk dat alleen de uitgever van een cookie de informatie in deze cookie leest of wijzigt.

7.2. Waarvoor worden cookies gebruikt op www.KawaiiZen.nl?

We kunnen verschillende soorten cookies indelen per categorie. Sommige daarvan worden rechtstreeks uitgegeven door ECOMHESS en zijn dienstverleners, maar sommige zijn soms afkomstig van externe bedrijven.

7.2.1. Cookies uitgegeven door Kawaii Zenen zijn dienstverleners

Er zijn verschillende categorieën cookies die kunnen worden gevonden op uw uitgever wanneer u surft op onze website:

7.2.1.1. “Essentiële” cookies

Om toegang te krijgen tot onze site zijn “essentiële” cookies noodzakelijk, deze worden bijvoorbeeld gebruikt om de bestelling te kunnen plaatsen.
S Als deze niet aanwezig zijn, kunt u navigatieproblemen op de site tegenkomen en kunt u geen bestelling plaatsen.

Met “essentiële” cookies kan Kawaii Zen zijn activiteiten volgen.
Ze kan op uw zender worden geplaatst door Kawaii Zenof door zijn dienstverleners.

7.2.1.2. “Analytische en personalisatie”-cookies

“Analytische en personalisatie”-cookies zijn niet verplicht, ze stellen ons in staat uw zoekopdrachten te vergemakkelijken, uw ervaring bij ons te optimaliseren, dankzij hen kunnen we dat doen, wij kan uw verwachtingen beter afstemmen, ons aanbod aanpassen en de organisatie van onze site maximaliseren.

7.2.1.3. “Advertentie”-cookies

Advertentiecookies worden weergegeven in gebieden die gereserveerd zijn voor adverteren op onze site. Het belang voor u is dat uw surftijd beter en geoptimaliseerd is dankzij de presentatie van aanbiedingen en advertenties die voor u relevant zijn.

Hiervoor zullen “advertentiecookies” uw verwachtingen targeten door in realtime en u advertentie-inhoud aanbieden die is aangepast aan uw huidige wensen en interesses, via uw recente browsegeschiedenis op andere sites.
Hiermee kunt u voorkomen dat u reclame-inhoud presenteert die voor u niet interessant is. Tegelijkertijd geeft ECOMHESS er de voorkeur aan om zijn aanbiedingen en advertenties voorgesteld te zien aan gebruikers die daarin geïnteresseerd zullen zijn.

De aangeboden advertentie-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven doorKawaii Zenof door zijn dienstverleners, of door derden door de koppeling van een cookie aan de advertentie-inhoud van een adverteerder.

7.2.2. Cookies uitgegeven door externe bedrijven

Derde partijen die cookies op onze site gebruiken, gebruiken hiervoor hun eigen privacybeleid. Deze cookies zijn niet noodzakelijk voor het gebruik van onze site.

7.2.3. Cookies uitgegeven door applicaties van derden die in onze site zijn geïntegreerd

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen we computerapplicaties van een derde partij opnemen om u de mogelijkheid te bieden inhoud en/of uw mening van onze site met andere mensen, bijvoorbeeld wanneer u op de ‘deel’- of ‘vind ik leuk’-knoppen klikt die afkomstig zijn van sociale netwerken.

Deze sociale netwerken kunnen u vervolgens identificeren via deze knoppen, zelfs als u ze niet hebt gebruikt tijdens het browsen op de site. Ze kunnen dit doen als u tijdens uw laatste navigatie op de site tegelijkertijd verbonden of actief was op uw zender met uw sociale netwerk. Wij hebben geen controle over het gebruik dat zij gebruiken, noch over de gegevens waarover zij beschikken.

Om meer te weten te komen over het gebruik van uw gegevens en advertentie-inhoud, kunt u naar uw sociale media gaan netwerken en raadpleeg hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens. Dankzij dit beleid zou u dan uw instellingen moeten kunnen beheren volgens uw voorkeuren op de gebruikersaccounts van elk van de sociale netwerken waarop u bent geregistreerd.

Privacybeschermingsbeleid van de netwerken bovengenoemde sociale netwerken, klik op het sociale netwerk van uw keuze:

Facebook: https://fr-fr.facebook.com/privacy/explanation
Twitter: https://twitter.com/fr/tos
Google +: https://policies.google.com/terms?hl=fr

Wat ons advertentienetwerk betreft, herinneren wij u eraan, zoals eerder vermeld, dat al onze advertentieruimtes cookies van derden kunnen bevatten (adverteerders achter de gepresenteerde advertenties, externe leveranciers van de adverteerder, enz.).
Ze kunnen daarom met deze cookies en gedurende de voorgeschreven geldigheidsduur ervan advertenties aanbieden op de plaatsen die beschikbaar zijn gesteld voor advertenties van derden, het aantal inhoud identificeren dat ze in onze ruimtes aanbieden, weten het publiek voor deze advertenties en het aantal klikken; Hierdoor zullen zij de hun verschuldigde bedragen kunnen opeisen en hun statistieken kunnen opstellen. Ze weten mogelijk ook dat uw afzender degene is die eerder een andere site heeft bezocht met een van hun advertenties, en richten zich daarom op u en personaliseren hun inhoud indien nodig.

7.3. De opties die uw browsersoftware biedt (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, enz.).

Uw browsersoftware bevat vele opties die voor u beschikbaar zijn en die u kunt aanpassen aan uw voorkeuren. Op deze manier kunt u vervolgens cookies op uw zender accepteren of niet accepteren.

Als u er echter voor kiest om de opname van deze cookies op uw zender te accepteren, dan kunt u tijdens uw bezoeken aan sites of inhoud als er cookies aanwezig zijn, worden deze automatisch op uw zender geregistreerd.

Afhankelijk van uw voorkeuren kunt u ervoor kiezen een herinnering te activeren waarin u opnieuw wordt gevraagd of u cookies accepteert of weigert voordat ze mogelijk worden geregistreerd, of u weigert elke keer dat deze cookie wordt geregistreerd op uw uitgever.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de keuzes die u tijdens deze configuratie maakt, uw browsen op internet of op bepaalde sites of diensten kunnen wijzigen of wijzigen. het gebruik van deze cookies vereisen (bijvoorbeeld om een ​​bestelling op onze site te plaatsen).

In het geval dat u deze cookies op uw afzender liever weigert of de reeds geregistreerde cookies verwijdert, weigeren wij alle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de wijziging van de werking van onze diensten, die zou voortvloeien uit het onvermogen voor onze diensten om zich te registreren of toegang te krijgen tot de cookies die voor hun werking worden gebruikt.

7.3. 1. Hoe kiest u uw opties, afhankelijk van uw browser?

Er zijn verschillende opties en mogelijke keuzes beschikbaar, afhankelijk van uw browser. Voor meer informatie kunt u het helpmenu raadplegen.

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block -or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Chrome™: http://support .google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=nl&answer=95647

Firefox™: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Opera™: http:// /help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

8. OVERDRACHTEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

Meestal worden uw gegevens opgeslagen binnen de Europese Unie.

Wanneer onze dienstverleners zich echter in landen buiten de Europese Unie bevinden, delen we sommige van uw gegevens met derde landen, zoals met derde landen waar de Europese Commissie geen evaluatie heeft uitgevoerd van de niveau van conformiteit.

In dit geval doen we wat nodig is om ervoor te zorgen dat dit delen van gegevens gebeurt in overeenstemming met de relevante regelgeving en dat de bescherming van uw privacy en uw fundamentele rechten gegarandeerd zijn ( bijvoorbeeld met het gebruik van contractuele clausules van de Europese Commissie).
De gegevensbeschermingsdelegatie kan u, als u daarom vraagt, meer informatie geven over de gegevensoverdracht.

9. BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Dankzij de technische en organisatorische maatregelen die we nemen, kunnen we een beveiligingsniveau garanderen dat consistent is met de risico’s voor de rechten en vrijheden van individuen met betrekking tot de punten genoemd in punt 2. Hierbij houden wij rekening met de oorsprong, omvang, context, kosten en stand van kennis, de doeleinden van de verwerking, maar ook de geïdentificeerde risico’s.

Daarnaast voldoen wij aan de PCI DSS-veiligheidsstandaard voor de betaalkaartindustrie, die onze toewijding aan veiligheid weerspiegelt.

10. PROFILERING EN GEAUTOMATISEERDE BESLISSING

Als gevolg van de geautomatiseerde verwerking die wij gebruiken (bijvoorbeeld profilering), bent u onderworpen aan juridische gevolgen die op u van invloed zijn.
Dit alles is essentieel voor het sluiten of uitvoeren van het contract dat u aan ons bindt.
Zo kunnen wij de automatisering van klantidentificatie en “betaling in 4x” aanbieden en uitvoeren. De basis van deze operatie heeft betrekking op de analyse van verschillende variabelen met betrekking tot het type producten, de bestelde diensten of het klantprofiel.
Als het risico op basis van deze statistieken als te groot wordt beoordeeld (fraude /unpaid), dan wordt deze betaalmethode niet aangeboden.

Desgewenst kunt u echter menselijke tussenkomst verkrijgen, ook al zijn de beslissingen geautomatiseerd, zodat u uw mening kunt geven en/of bezwaar kunt maken tegen de automatische beslissing.

11. BELEID UPDATEN EN HERZIENING

Ons beleid met betrekking tot persoonlijke gegevens zal worden bijgewerkt wanneer dat nodig is om altijd te voldoen aan de regelgeving die van toepassing is op de bescherming van uw gegevens (minstens elke drie (3) jaar) .